• Infolinka: +420 241 406 375

Aktualizace firmwaru

NEJNOVĚJŠÍ STABILNÍ FIRMWARE PRO MODEL UDP-203 a UDP-205

Datum vydání: 08.06.2017

Hlavní verze: UDP20XEU-45-0605

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k rozsáhlým změnám v této aktualizaci firmwaru, je nutné provést po jejím dokončení nastavení všech hodnot do továrního nastavení (Reset Factory Defaults) a opětovné nastavení přístroje dle požadavků uživatele. Pro zachování uživatelských nastavení je možné využít nastavení "Settings management", díky kterého si můžete svá uživatelská nastavení uložit na USB disk a po aktualizaci firmwaru a resetování přístroje je pomocí stejné funkce obnovit. Více informací najdete v níže uvedených dokumentech ke stažení.

Důležité upozornění: Po nahrání aktualizování firmware je nutné uvést přístroj do továrního nastavení – FULL FACTORY RESET, jinak nemusí správně fungovat.

>> POSTUP PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARU PŘES INTERNET <<
>> POSTUP PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARU PŘES USB <<

>> STÁHNOUT FIRMWARE <<

Poznámka o verzi:
Tato verze slouží pro OPPO UDP-203 a OPPO UDP-205 Ultra HD Blu-ray disk přehrávač. Oproti poslední oficiální verzi, obsahuje nová verze tyto důležité změny:
 1. Nově dostupná podpora Dolby Vision. Pro plné využití je nutné, aby formát Dolby Vision podporoval také Váš zobrazovač..
 2. Pomocí nastavení ostrosti lze ještě více doostřovat obraz při rozlišení 4K.
 3. Zvýšená stabilita HDMI audia při používání HDMI Split A/V.
 4. Změna na informačním panelu při používání vstupu HDMI, kde se zobrazuje 8b/10b/12b namísto 24b/30b/36b.
 5. Obecně lepší kompatibilita s disky založená na stávajících a budoucích Blu-ray novinkách, stejně tak jako na získaných vzorcích disků s obsahem vytvořeným uživateli.

Obecné vylepšení kompatibility pro přehrávání aktuálních i přicházejících titulů UHD Blu-ray disků dle připomínek uživatelů.

Všechny funkce z předchozích firmwarů jsou zahrnuty v poslední verzi firmwaru.

NEJNOVĚJŠÍ STABILNÍ FIRMWARE PRO MODEL BDP-103EU/BDP-103D(EU) a BDP-105EU/BDP-105D(EU)

Datum vydání: 30.1.2017

Hlavní verze: BDP10xEU-83-1226
Zaváděcí verze BDP-103EU: 6U1000/7B1400
Zaváděcí verze BDP-103D(EU): 7B1400
Zaváděcí verze BDP-105EU: 7B1400
Zaváděcí verze BDP-105D(EU): 7B1400
Sub verze BDP-103EU: MCU103-05-0916
Sub verze BDP-103D-EU: MCU13D-01-0618/DB10X 131030
Sub verze BDP-105EU: MCU105-04-1113
Sub verze BDP-105D(EU): MCU15D-01-0930/DB10X 131030

UPOZORNĚNÍ: NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ FILMOVÝCH A NAHRÁVACÍCH STUDIÍ BYLA ZE VŠECH FIRMWARŮ TÉTO MODELOVÉ ŘADY TRVALE ODSTRANĚNA PODPORA PŘEHRÁVÁNÍ AUDIO/VIDEO ISO SOUBORŮ! Byla také značně zpřísněna kontrola souborů ve formátu AVCHD a pokud soubory ve složce BDMV nejsou plně v souladu se specifikací AVCHD formátu, nebude složku možné přehrát. Pokud aktualizujete z některé z původních verzí firmwaru, berte prosím na vědomí, že některé AVCHD soubory nyní nemusí jít přehrát a že po aktualizaci firmwaru není možné nahrát starší verzi firmwaru!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k rozsáhlým změnám v této aktualizaci firmwaru, je nutné provést po jejím dokončení nastavení všech hodnot do továrního nastavení (Reset Factory Defaults) a opětovné nastavení přístroje dle požadavků uživatele. Pro zachování uživatelských nastavení je od firmwaru 67-1204 a výše možné využít nastavení "Settings management", díky kterého si můžete svá uživatelská nastavení uložit na USB disk a po aktualizaci firmwaru a resetování přístroje je pomocí stejné funkce obnovit.

>> STÁHNOUT FIRMWARE <<

Poznámka o verzi:
Tato verze slouží pro OPPO BDP-103EU/BDP-103D (EU) a také OPPO BDP-105EU/BDP-105D (EU) Blu-ray disk přehrávač. Oproti poslední oficiální verzi, obsahuje nová verze tyto důležité změny:
 1. Vyřešena ztráta audio signálu při připojení 4K televizí modelové řady VIZIO P přes HDMI výstup.
 2. Vyřešeny chyby při načítání Blue-Ray disku "A Walk in the Woods" 
 3. Vyřešeny chyby, které vznikaly při přehrávání určitých ALAC souborů, při jejichž přehrávání vznikal statický šum.
 4. Vyřešen problém s aplíkací VUDU při řízení přes RS-232.
 5. Opravena chyba, při které byl HDMI 2 výstup v režimu RGB, bez ohledu na nastavení barevného prostoru přístroje.
 6. Vyřešen problém s výpadky zvuku Blu-ray disků, jejichž délka přesahuje 3 hodiny. Například film Schnidlerův seznam.
 7. Vyřešen problém s náhodně se opakujícími titulky u některým MKV souborů s titulky ve formátu PGS.
 8. Obnovena schopnost přehrávat audio stopy Dolby TrueHD v režimu bitstream. Pokud při přehrávání potíže setrvávají, doporučujeme nastavit na přehrávači HDMI audio nastavení do defaultního režimu AUTO.
 9. Opraveny chyby při přehrávání audio stop bez mezer - gapless playback (chyba se vyskytovala v beta verzi firmwaru BDP10XEU-83-1226B).
 10. Vyřešen problém, při kterém na některých audio recieverech při přehrávání zvukových stop v DD+ 5.1 z Netflixu a VUDU nebyl slyšet žádný zvuk.
 11. Vyřešeny problémy náhodného automatického vypínání při řízení příkazy přes TCP. 
 12. Vylepšena kompatibilita s ID3 tady u WAV souborů.
 13. Obecně lepší kompatibilita s disky založená na stávajících a budoucích Blu-ray novinkách, stejně tak jako na získaných vzorcích disků s obsahem vytvořeným uživateli. 
POSTUP AKTUALIZACE FIRMWARU PRO PŘEHRÁVAČE OPPO BLU-RAY:
 

Je-li váš přehrávač připojen k Internetu, je nejjednodušší aktualizovat firmware metodou "Via Network" v sekci Device Set-up -> Upgrade firmware!

Pečlivě si prostudujte a dodržujte instrukce pro aktualizaci přes USB uvedené níže!


Kontrola stávající verze firmwaru přehrávače:
Stiskněte tlačítko Set-up na dálkovém ovladači > Zvolte položku Device Set-up > a dále část Firmware Information.

Instrukce pro aktualizaci firmwaru:
Varování: Přestože je aktualizace firmwaru snadný a obvykle bezproblémový proces, je důležité zajistit stabilní napájení přehrávače, aby proces aktualizace nebyl přerušen. Neúspěšný proces aktualizace firmwaru může zapříčinit, že přehrávač bude nepoužitelný.
Existují tři možnosti aktualizace firmwaru: Má-li váš přehrávač připojení k Internetu, je nejjednodušší způsob, jak aktualizovat firmware metoda "Via Network". Pokud máte USB disk, můžete zvolit metodu "Via USB". Nebo také můžete zvolit metodu "Via Disc", která vyžaduje přípravu CD disku s aktualizací firmwaru nebo si lze vyžádat CD disk s firmwarem od OPPO zákaznického servisu.

Aktualizace firmwaru přes USB disk:
 1. Klikněte na odkaz (viz výše), pro stažení .zip souboru pro aktualizaci přes USB.
 2. Připojte USB disk do počítače, který obsahuje stažený .zip soubor. (USB disk může být formátován ve FAT, FAT32 nebo NTFS). Pomocí procesu „Unzip“ rozbalte soubor s firmwarem do USB disku. Ověřte si, zda USB disk nyní obsahuje UPG složku a že UPG složka je součástí hlavní paměti USB disku. Ujistěte se, že soubor s koncovkou BIN je přímo v root umístění USB disku, tedy že není v žádném adresáři! V opačném případě přístroj OPPO neuvidí firmware.

  alt
 3. Odpojte USB disk od počítače. Doporučujeme disk bezpečně odpojit.
 4. Zapněte vaši TV a OPPO přehrávač. Otevřete mechaniku OPPO přehrávače a vyjměte z ní disky. Ujistěte se, že do přehrávače není připojeno žádné další USB zařízení.
 5. Připojte USB disk s firmwarem do USB portu na přední nebo zadní straně panelu přehrávače.
 6. Přehrávač obvykle rozpozná soubor s firmwarem a nabídne vám aktualizaci firmwaru. V případě, že vám přehrávač tuto možnost nenabídne, stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači, které vyvolá set-up menu. Zvolte nabídku Device Set-up, položku Firmware Upgrade a potom zvolte metodu Via USB.
 7. Držte se prosím, instrukcí na obrazovce,  pro dokončení procesu aktualizace firmwaru. Pomocí dálkového ovladače reagujte na zobrazené výzvy. Nepoužívejte tlačítka na předním panelu, jelikož během procesu aktualizace tyto tlačítka nefungují.
 8. BĚHEM PROCESU AKTUALIZACE, NEVYPÍNEJTE PŘEHRÁVAČ, NEODPOJUJTE NAPÁJENÍ A NEMAČKEJTE TLAČÍTKA, KROMĚ TĚCH KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO POTVRZENÍ VÝZVY ZOBRAZENÉ BĚHEM PROCESU AKTUALIZACE.
 9. Aby byl proces aktualizace firmwaru dokončen, přehrávač se sám automaticky vypne. Jakmile se přehrávač sám vypne, odpojte USB disk.
 10. Jakmile je proces aktualizace firmwaru dokončen, znovu zapněte přehrávač. Přístroj se po aktualizaci zeptá, zda chcete provést reset veškerých nastavení do výchozích hodnot. Není to nutné, nicméně výrobce to důrazně doporučuje!
 11. Zkontrolujte novou verzi firmwaru přes set-up menu, zvolte položku Device Set-up – Firmware Information. Pokud zjistíte, že zobrazená verze firmwaru neodpovídá nové verzi uvedené výše, opakujte prosím postup aktualizace firmwaru od kroku 4, aby jste se ujistili, že jsou všechny části firmwaru instalovány správně. Pokud ani druhý pokus nepomůže, kontaktujte prosím svého prodejce s dalším postupem.
 12. Pokud jste provedli resetování nastavení do výchozích hodnot, můžete nyní opět nastavit Váš přehrávač podle svých potřeb.
 13. Gratulujeme! Právě jste dokončili aktualizaci firmwaru. Vymažte obsah z USB disku, aby jste náhodou neinstalovali firmware znovu.

NEJNOVĚJŠÍ STABILNÍ FIRMWARE PRO MODEL BDP-93EU a BDP-95EU

Datum vydání: 31.10.2014

Hlavní verze: BDP9xEU-82-1009
Zaváděcí verze: CN1000
Sub verze BDP-93EU : MCU93-09-0218
Sub verze BDP-95EU : MCU95-08-0218

UPOZORNĚNÍ: NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ FILMOVÝCH A NAHRÁVACÍCH STUDIÍ BYLA OD FIRMWARU BDP9XEU-65-0302 TRVALE ODSTRANĚNA PODPORA PŘEHRÁVÁNÍ ISO SOUBORŮ. MĚJTE TEDY PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE PŘI NAHRÁNÍ JAKÉKOLIV NOVĚJŠÍ VERZE JIŽ NEBUDE MOŽNÉ TYTO SOUBORY PŘEHRÁVAT A NÁVRAT KE STARŠÍ VERZI FIRMWARU NENÍ BĚŽNOU CESTOU MOŽNÝ!

 

Poznámka o verzi:
Tato verze slouží pro OPPO BDP-93EU a také OPPO BDP-95EU Blu-ray disk přehrávač. Oproti poslední oficiální verzi, obsahuje nová verze tyto důležité změny:
 1. Odstraněna chyba s načítáním některých Blu-ray disků vydaných společností Touchstone Home Entertainment. Uživatelé uváděli situace, kdy docházelo k zastavení přehrávání disků, případně zamrznutí přístroje a na přístroji zůstal čas "2:00:00".
 2. Odstraněna chyba se zobrazováním titulků u některých Blu-ray disků vydaných společností Shout! Factory studio. Uživatelé uváděli situace, kdy docházelo k mizení titulků.
 3. Vyřešeny potíže s výpadky zvuku při přehrávání SACD disků. Dle uživatelů k tomu docházelo při načtení prvního SACD disku po zapnutí přístroje, v první spuštěné stopě asi dvě vteřiny po začátku této stopy.
 4. Obecně lepší kompatibilita s disky založená na stávajících a budoucích Blu-ray novinkách, stejně tak jako na získaných vzorcích disků s obsahem vytvořeným uživateli.

 

POSTUP AKTUALIZACE FIRMWARU PRO PŘEHRÁVAČE OPPO BLU-RAY:
 

Je-li váš přehrávač připojen k Internetu, je nejjednodušší aktualizovat firmware metodou "Via Network" v sekci Device Set-up -> Upgrade firmware!

Pečlivě si prostudujte a dodržujte instrukce pro aktualizaci přes USB uvedené níže!


Kontrola stávající verze firmwaru přehrávače:
Stiskněte tlačítko Set-up na dálkovém ovladači > Zvolte položku Device Set-up > a dále část Firmware Information.

Instrukce pro aktualizaci firmwaru:
Varování: Přestože je aktualizace firmwaru snadný a obvykle bezproblémový proces, je důležité zajistit stabilní napájení přehrávače, aby proces aktualizace nebyl přerušen. Neúspěšný proces aktualizace firmwaru může zapříčinit, že přehrávač bude nepoužitelný.
Existují tři možnosti aktualizace firmwaru: Má-li váš přehrávač připojení k Internetu, je nejjednodušší způsob, jak aktualizovat firmware metoda "Via Network". Pokud máte USB disk, můžete zvolit metodu "Via USB". Nebo také můžete zvolit metodu "Via Disc", která vyžaduje přípravu CD disku s aktualizací firmwaru nebo si lze vyžádat CD disk s firmwarem od OPPO zákaznického servisu.

Aktualizace firmwaru přes USB disk:
 1. Klikněte na odkaz (viz výše), pro stažení .zip souboru pro aktualizaci přes USB.
 2. Připojte USB disk do počítače, který obsahuje stažený .zip soubor. (USB disk může být formátován ve FAT, FAT32 nebo NTFS). Pomocí procesu „Unzip“ rozbalte soubor s firmwarem do USB disku. Ověřte si, zda USB disk nyní obsahuje UPG složku a že UPG složka je součástí hlavní paměti USB disku. Ujistěte se, že UPG složka není umístěna v jiné složce. V UPG složce se nachází obvykle 2 až 4 soubory: BDP9XEU.bin + BDP9XEU.sign + DVD460.bin + MCU93.bin
  alt
  alt
 3. Odpojte USB disk od počítače. Doporučujeme disk bezpečně odpojit.
 4. Zapněte vaši TV a OPPO přehrávač. Otevřete mechaniku OPPO přehrávače a vyjměte z ní disky. Ujistěte se, že do přehrávače není připojeno žádné další USB zařízení.
 5. Připojte USB disk s firmwarem do USB portu na přední nebo zadní straně panelu přehrávače.
 6. Přehrávač obvykle rozpozná soubor s firmwarem a nabídne vám aktualizaci firmwaru. V případě, že vám přehrávač tuto možnost nenabídne, stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači, které vyvolá set-up menu. Zvolte nabídku Device Set-up, položku Firmware Upgrade a potom zvolte metodu Via USB.
 7. Držte se prosím, instrukcí na obrazovce,  pro dokončení procesu aktualizace firmwaru. Pomocí dálkového ovladače reagujte na zobrazené výzvy. Nepoužívejte tlačítka na předním panelu, jelikož během procesu aktualizace tyto tlačítka nefungují.
 8. BĚHEM PROCESU AKTUALIZACE, NEVYPÍNEJTE PŘEHRÁVAČ, NEODPOJUJTE NAPÁJENÍ A NEMAČKEJTE TLAČÍTKA, KROMĚ TĚCH KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO POTVRZENÍ VÝZVY ZOBRAZENÉ BĚHEM PROCESU AKTUALIZACE.
 9. Aby byl proces aktualizace firmwaru dokončen, přehrávač se sám automaticky vypne. Jakmile se přehrávač sám vypne, odpojte USB disk.
 10. Jakmile je proces aktualizace firmwaru dokončen, znovu zapněte přehrávač. Zkontrolujte novou verzi firmwaru přes set-up menu, zvolte položku Device Set-up – Firmware Information. Pokud zjistíte, že zobrazená verze firmwaru neodpovídá nové verzi uvedené výše, opakujte prosím postup aktualizace firmwaru od kroku 4, aby jste se ujistili, že jsou všechny části firmwaru instalovány správně.
 11. Důležitý závěrečný krok: V části set-up menu, zvolte položku Device Set-up, dále část Reset Factory Default a potvrďte OK pro vymazání nastavení přehrávač. Pokud je to třeba zadejte znovu vaše vlastní nastavení až po vymazání.
 12. Gratulujeme! Právě jste dokončili aktualizaci firmwaru. Vymažte UPG složku a její obsah z USB disku, aby jste náhodou neinstalovali firmware znovu.
Top

Webové stránky AVHIFI.cz používají ke správnému fungování soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.